Voor het aankopen van een woning zullen de meeste mensen geld moeten lenen. Dit kan door een hypothecaire lening te sluiten bij één van de vele geldverstrekkers die Nederland kent. In de volksmond ook wel een hypotheek genoemd. Een hypotheek is een lening waarbij de woning als onderpand voor de geldverstrekker dient.

Hierdoor zal de geldverstrekker met zekerheid de verstrekte lening terugkrijgen, waardoor de rentepercentages van een hypotheek lager zijn dan wanneer een lening wordt aangegaan zonder een onderpand, ook wel een consumptief krediet genoemd.

Aangezien het afsluiten van een hypotheek een grote financiële impact heeft, is vanuit wetgeving bepaald dat hiervoor advies van een deskundig persoon ingewonnen moet worden. De Wet Financiële Toelichting (Wft) stelt bepaalde eisen aan de deskundigheid en aan de advisering op het gebied van complexe financiële producten.

Tijdens het adviestraject wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en wordt op basis van wensen en doelstellingen een passende financiering besproken. Daarbij worden ook verschillende risico’s als overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensioen besproken.

Op basis van de door u gemaakte keuzes zullen de gewenste lening en verzekeringen afgesloten moeten worden. Het bemiddelen is het traject dat start bij het aanvragen van de gewenste financiering bij de gekozen geldverstrekker tot het moment dat het bedrag naar de notaris wordt geboekt.